020202 260DA6 404146 5E6F89 819D86 A06E39 A56600 D0E6FB

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

غار قوری قلعه

Posted by
Dr Dehghani (shiraz, Iran) on 27 November 2013 in Plant & Nature.

Canon EOS 600D 1/4 second F/3.5 ISO 3200 23 mm

omid from mashhad, Iran

خیلی زیباست و شگفت انگیز
.
کادر، رنگها، نورها و بافت های خیلی قشنگ

27 Nov 2013 7:10am

angel from ..., Iran

چه جای خوبی
چه عکس زیبایی

5 Dec 2013 11:13am

NeGaH from shiraz, Iran

چه جالب
كجاست اين غار ؟

21 Jul 2014 4:17am

 

Canon EOS 600D
1/4 second
F/3.5
ISO 3200
23 mm